Izreke i Citati Velikih Ljudi - Velike misli, mudre izreke, narodne poslovice...


Reklamni Prostor:


Lagati originalno je skoro bolje nego ponavljati tudje istine. U prvom slučaju ti si čovek, a u drugom samo papagaj.
Laganje

Ko dvaput slaže, treći put mu se ne veruje.
Laganje

Ko laže za tebe, lagaće i protiv tebe.
Laganje

Tema: Usamljenost - 
Ako se bojiš usamljenosti, ne ženi se.
 

Tema: Protezanje - 
Ko se ne protegne prema pokrivaču tome ozebu noge.
 

Tema: Savest - 
Ne činite nikad ništa što se protivi vašoj savesti, čak ako to od vas i država traži.
 

Tema: Ljubav - 
Život muškarca je slava, život žene - ljubav.
 

Tema: Neupotrebljivo - 
Ko je neupotrebljiv čovek? Onaj koji ne zna ni zapovedati ni slušati.
 

Tema: Moc - 
Svako ima prava koliko ima moći.
 

Tema: Ako - 
Ako znaš šta ti je bilo, ne znaš šta će ti biti.
 

Tema: Ucenje - 
Bolje je naučiti nepotrebno, nego ništa.
 

Tema: Zlo - 
Ako neće zlo od tebe, beži ti od zla.
 

Tema: Sluga - 
Tko nije služio, ne umije ni zapovjedati.