Izreke i Citati Velikih Ljudi - Velike misli, mudre izreke, narodne poslovice...


Reklamni Prostor:


Ljudska glupost je večnija od svemira.
Ljudska Glupost

Tema: Brdo - 
Brdo se s brdom ne može sastati, a živi se ljudi sastanu.
 

Tema: Pamet - 
I ljude poslušaj, i svoje pameti imaj.
 

Tema: Nos - 
Koji zdravo diže nos taj ce skoro ići bos.
 

Tema: Sve - 
Sve se može kad se hoće.
 

Tema: Verovanje - 
Oboje je zlo. I svima verovati, i nikome.
 

Tema: Postovanje - 
Poštuj, ako hoćeš da si poštovan.
 

Tema: Vreme - 
Vreme je stari sudija.
 

Tema: Novci - 
Novci sitno zveckaju, ali se daleko čuju.
 

Tema: Junak - 
Bolje se s junakom biti, nego s rdjom ljubiti.
 

Tema: Krivac - 
Prav se smije, a kriv se krije.