Izreke i Citati Velikih Ljudi - Velike misli, mudre izreke, narodne poslovice...


Reklamni Prostor:


Moral - brnjica za volju.
Autor: Grillparzer
Moral

Tema: Ko Pre - 
Ko pre devojci, njemu devojka.
 

Tema: Ispravljanje - 
Dok je šiba tanka, treba je ispravljati.
 

Tema: Volja - 
Kad ima volje ima i načina.
 

Tema: Briga - 
Zid ruši vlaga, a čoveka briga.
 

Tema: Ljudi - 
Postoje dve vrste ljudi koji ne znaju ništa o ženama: oženjeni i neoženjeni muškarci.
 

Tema: Muskarci - 
Muškarci govore ženama uvek isto, ali srećom uvek drugoj ženi.
 

Tema: Odsutnost - 
Odsutnost je za ljubav isto što i vetar za vatru: gasi malu, a raspiruje veliku.
 

Tema: Pravda - 
Pravda je spora, ali dostižna.
 

Tema: Nesreca - 
Gde je sreća, tu je i nesreća.
 

Tema: Mudrost - 
Nikad se ne može reći toliko mudrosti koliko se može prećutati gluposti.