Izreke i Citati Velikih Ljudi - Velike misli, mudre izreke, narodne poslovice...


Reklamni Prostor:


Ko svoju požudu zna da zadovolji, pametan je. Ko zna da je obuzda, mudar je.
Autor: Imanuel Kant
Mudrost

Nikad se ne može reći toliko mudrosti koliko se može prećutati gluposti.
Autor: Kung Fu Ce
Mudrost

Ludi boj biju, a mudri vino piju.
Mudrost

Tema: Ispravljanje - 
Dok je šiba tanka, treba je ispravljati.
 

Tema: Budale - 
Pametni ljudi uče se na tudjim greškama, budale na vlastitim.
 

Tema: Znanje - 
Mnogo znati, znači pre vremena ostariti.
 

Tema: Znak - 
Najvažniji znak na svetu je znak pitanja.
 

Tema: Stid - 
Gde je stida, tu je i poštenja.
 

Tema: Sve - 
Sve se može kad se hoće.
 

Tema: Pamet - 
I ljude poslušaj, i svoje pameti imaj.
 

Tema: Tacnost - 
Tačnost je vrlina onih koji se dosadjuju.
 

Tema: Neupotrebljivo - 
Ko je neupotrebljiv čovek? Onaj koji ne zna ni zapovedati ni slušati.
 

Tema: Savest - 
Ne činite nikad ništa što se protivi vašoj savesti, čak ako to od vas i država traži.