Izreke i Citati Velikih Ljudi - Velike misli, mudre izreke, narodne poslovice...


Reklamni Prostor:


Ko svoju požudu zna da zadovolji, pametan je. Ko zna da je obuzda, mudar je.
Autor: Imanuel Kant
Mudrost

Nikad se ne može reći toliko mudrosti koliko se može prećutati gluposti.
Autor: Kung Fu Ce
Mudrost

Ludi boj biju, a mudri vino piju.
Mudrost

Tema: Komsija - 
Kupuj prvo komšiju, pa posle kuću.
 

Tema: Zapazanje - 
Ko čita zna mnogo, ko zapaža zna još više.
 

Tema: Ljubav - 
Ljubav je najveće nespokojstvo i nasilje nad drugima.
 

Tema: Hvaljenje - 
Ko se hvali, taj se kvari.
 

Tema: Posao - 
Ko prati tudji posao, svoj zaboravlja.
 

Tema: Zvona - 
Gde velika zvona zvone, tu se mala ne čuju.
 

Tema: Lud - 
Pošalji ludog u vojsku i sedi pa plači.
 

Tema: Batina - 
Batina ima dva kraja.
 

Tema: Sila - 
Što više sile, više i zla.
 

Tema: Macka i Mis - 
Kad mačke nema, miševi kolo vode.