Izreke i Citati Velikih Ljudi - Velike misli, mudre izreke, narodne poslovice...


Reklamni Prostor:


Nada je san budnih.
Autor: Aristotel
Nada

Dobro mi je i boljem se nadam, u čem hodim, u tome i spavam.
Nada

Dok živiš, dolikuje ti da se nadaš.
Nada

Otkud sam se nadao da me sunce ogrije, otuda me led bije.
Nada

Tema: Inat - 
Inat je nesrećan zanat.
 

Tema: Pamet - 
I ljude poslušaj, i svoje pameti imaj.
 

Tema: Radost - 
Nema zime dok ne padne inje, ni proleća dok sunce ne sine, ni radosti dok je ne deliš s kime.
 

Tema: Vrlina - 
Prva je vrlina biti bez mane.
 

Tema: Vreme - 
Ide vreme, nosi breme.
 

Tema: Zena - 
Žena stoji kao kapija na izlazu kao i na ulazu ovoga sveta.
 

Tema: Mis - 
Tresla se gora, rodio se miš.
 

Tema: Zena - 
Žene misle kao kraljevi, da im sve dugujemo.
 

Tema: Bogatstvo - 
Bogat je ko nije dužan, a mlad ko je zdrav.
 

Tema: Blago - 
Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago.