Izreke i Citati Velikih Ljudi - Velike misli, mudre izreke, narodne poslovice...


Reklamni Prostor:


Ko je neupotrebljiv čovek? Onaj koji ne zna ni zapovedati ni slušati.
Neupotrebljivo

Tema: Drustvo - 
Mnoštvo ne čini društvo.
 

Tema: Saka - 
Milostinju tražimo otvorenom, slobodu zatvorenom šakom.
 

Tema: Miraz - 
Žena koja donese miraz vlada mužem.
 

Tema: Poslednji - 
Poslednji hrišćanin je umro na krstu.
 

Tema: Voda - 
Voda nosi sve.
 

Tema: Slabici - 
Mržnja slabića nije tako opasna kao njihovo prijateljstvo.
 

Tema: Vuk - 
Vuk ne vije što je mesa gladan, nego vije da družinu svije.
 

Tema: Beskorisnost - 
Beskorisno je u starosti produžavati život. Mladost treba produžavati.
 

Tema: Fudbal - 
Fudbal okuplja dve vrste muškaraca: one koji nemaju devojke i one koji imaju žene.
 

Tema: Odsutnost - 
Odsutnost je za ljubav isto što i vetar za vatru: gasi malu, a raspiruje veliku.