Izreke i Citati Velikih Ljudi - Velike misli, mudre izreke, narodne poslovice...


Reklamni Prostor:


Lako je biti izdašan sa tudjim novcem.
Autor: Platon
Novac

Čuvaj bele novce za crne dane.
Novac

Tema: Zlo - 
Ako neće zlo od tebe, beži ti od zla.
 

Tema: Postovanje - 
Poštuj, ako hoćeš da si poštovan.
 

Tema: Bolje - 
Bolje je dobroga služiti, nego rdjavu zapovijedati.
 

Tema: Dobrota - 
Mnogo šta što je zlo u nama izčezava, a ono što je dobro ustostručuje se.
 

Tema: Blago - 
Nesta blaga, nesta prijatelja.
 

Tema: Obraz - 
Voda svašta opere do crna obraza.
 

Tema: Covek - 
Čovekomršci su pošteni; zato i jesu čovekomršci.
 

Tema: Pristojnost - 
Pristojnost, katkad, zahteva laž.
 

Tema: Ocenjivanje - 
Gde se god sastanu ljudi, ocenjuju druge, a sebe ne.
 

Tema: Zavist - 
Takav je čovek, samo onima najviše zavidi kojima najviše duguje.